Công điện khẩn số 05 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 26-7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công điện khẩn số 05 gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị...
Xem tất cả

Phường Thượng Cát tổ chức Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường

Sáng ngày 25/7/2020, Quận Bắc Từ Liêm và phường Thượng Cát tổ chức Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường; bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng biển hiệu sai quy định. Dự lễ phát động có...
Xem tất cả

Hội nghị giao ban UBND phường Thượng Cát tháng 02/2020

Sáng ngày 28/02/2020 UBND phường Thượng Cát tổ chức Hội nghị giao ban UBND phường tháng 02/2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng...
Xem tất cả

Tin Video Tin Video

Xem tất cả

Bản tin phát thanh Bản tin phát thanh

Hướng dẫn mới phòng chống dịch bệnh Covid-19